Ce este Indicele de Calitate a Aerului (ICA)?

Indicele de calitate a aerului se determină pe baza concentrațiilor noxelor CO, NO2, SO2, PM2,5 și PM10 înregistrate de senzorii instalați. Se calculează pe baza metodologiei franceze ce să la baza CAQI – Common Air Quality Index.

Stațiile de măsurare oferă informații ce sunt utilizate în calcularea indicelui de calitate a aerului, cuprinzând poluanții principali (PM10), la care se adaugă poluanții auxiliari (PM2,5). Stațiile fac măsurători non-stop, iar pe baza acestor măsurători se stabilesc medii orare și se calculează Indicele de Calitate a Aerului.

Standardul de calitate CAQI este european, a fost dezvoltat in cadrul proiectului CITEAIR (2004 – 2007), proiect finantat prin programul european INTERREG IIIC Programme (program care finanteaza cooperarea interreginonala intre statele eropene). Ulterior, standardul de calitate a aerului CAQI a fost perfectionat in proiectul CITEAIR II. Mai multe informatii aici: http://citeair.rec.org/home.html 

Indicele de calitate a aerului este dat de valoarea cea mai mare a poluanților cuprinși în determinare.

Pentru a calcula Indicele de Calitatea a Aerului (ICA) se face conversia de la unitatea de măsură transmisă de senzori ppm (părți per milion) la μg/m3 (micrograme per metru cub). Tabelul de mai jos arată corelațiile între valorile poluanților și valoarea indicelui.

Mai multe detalii despre metodolgia puteți consulta aici.